Els EUA pronostica un any 2020 complicat per a la carn a Europa, però no per la crisi de la Covid19

El Departament d’Agricultura dels EUA ha elaborat el seu informe de previsions sobre l’evolució de el sector carni a la UE durant 2020 i 2021. En el cas de la carn de boví, es preveu que el ramat d’Europa central augmentarà lleugerament com a beneficiari d’un suport financer continu per al sector. La producció general de carn de boví de la UE seguirà disminuint, segons el Departament dels EUA, per algunes de les propostes polítiques de la UE com l’Acord Verd, l’estratègia de la granja a la taula i l’estratègia de biodiversitat. Tot això fa que la producció de carn de boví de la UE no s’incrementi a curt termini.

Solució, l’exportació

A causa de que la demanda local s’ha estancat, el sector busca cada vegada més oportunitats d’exportació. No obstant això, es preveu que l’escassetat de carn de boví d’alta qualitat a la UE torni una vegada que el sector de serveis d’aliments torni als nivells comercials anteriors a COVID-19.

Més informació a Eurocarne

Col·laboradors