Els sectors ramader i carni aporten a l’economia 42.000 milions d’euros i 700.000 llocs de treball

Les empreses ramaderes, les indústries i els detallistes de la carn han continuat treballant durant el confinament per assegurar el proveïment de les botigues en aquest difícil període que està afrontant el nostre país i la resta de món, amb aliments segurs i de qualitat, rebel·lant-se un cop més com un sector essencial per a la societat.

 

El sector industrial carni està compost per un teixit d’unes 2.800 empreses amb activitats de sacrifici, especejament i producció d’elaborats, amb una base molt important de petites i mitjanes empreses de titularitat familiar, alhora que s’han consolidat també grans grups empresarials, alguns d’ells líders a escala europea. L’any passat la indústria càrnia va elevar la seva facturació un 2,5% fins als 26.882.000 d’euros, el que el consolida com el sector de major importància dins de la indústria d’alimentació i begudes, que suposa el 22,6% de tot el sector alimentari español.La producció espanyola de carns, un referent internacional.

 

 

Tant les granges com a bona part de les empreses càrnies estan ubicades en el medi rural, on eviten el despoblament i contribueixen a generar riquesa, cohesió territorial i ocupació. S’estima que la ramaderia del nostre país dona feina de manera directa a més de mig milió de persones, mentre que les indústries càrnies generen 97.000 llocs de treball i el comerç minorista (carnisseries-xarcuteries i seccions de supermercats) a altres 75.000.

En total es calcula que uns dos milions de persones viuen de la cadena ramader-càrnia al nostre país, incloent la producció agrícola per al bestiar, i els sectors dels professionals veterinaris, pinsos, sanitat animal, logística i transport i indústries auxiliars.

 

 

 

El sector ramader de carn en l’actualitat està format per més de 350.000 granges a Espanya. Avui dia, el sector porcí (blanc i ibèric) té 83.360 granges ja va portar a la Producció Final Agrària 7.417.000 d’euros; el sector productor boví té 130.790 instal·lacions productives i representa un valor de 3.363.000 d’euros, el sector oví compta amb 113.779 instal·lacions i aporta a la Producció Final un valor de 2.072 milions d’euros, i el sector cunícola compta amb 1.972 instal·lacions i un valor de mercat de 275 milions d’euros. L’avicultura té 19.070 granges i 2.349.000 d’euros de valor sobre la Producció Final Agrària.

Totes aquestes explotacions i indústries fan que la producció càrnia espanyola sigui un referent tant a nivell nacional com internacional, com demostren les dades de l’últim any. La indústria càrnia espanyola va posar en els mercats un total de 7,2 milions de tones de carns i 1,4 milions de tones d’elaborats, fet que suposa una facturació de 26.882.000 d’euros, el 22,6% de tot el sector alimentari espanyol i el 2,24% del PIB total de país.

D’aquestes xifres, 2,7 milions de tones de carns i productes elaborats de tot tipus van correspondre a exportacions a mercats de tot el món, per valor de 7.555.000 d’euros, amb una contribució molt positiva a la deficitària balança comercial d’Espanya, amb un creixement de l’26% en facturació exterior i un 15,1% en volum pel que fa a les xifres de l’any anterior.

 

 

Col·laboradors