Entra en vigor la nova PAC 2023-2027

La nova PAC ha entrat en vigor l’1 de gener del 2023. Presenta un volum d’ajudes fins al 2027 de 47.724 milions d’euros, que, sumades les aportacions estatal i autonòmica al cofinançament de les mesures de desenvolupament rural, sobrepassarà els 50.000 milions de euros. Es tracta d’un instrument per donar suport als agricultors i ramaders als reptes socials, econòmics i mediambientals.

Us convidem a que pugueu ampliar la informació sobre la PAC en aquest document.

 

RESUM QUÈ ÉS LA PAC I COM AFECTA AL SECTOR

 

Aquests canvis afecten més de 650.000 agricultors i ramaders a Espanya, tercer país beneficiat per les ajudes, després de França i Alemanya. La data de presentació de les ajudes es donarà de l’1 de març al 31 de maig. Del 16 d’octubre al 30 de novembre, les comunitats autònomes que ho decideixin podran pagar bestretes de les ajudes del 2023.

La PAC té, com a objectius principals:

  • Millorar la rendibilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes.
  • Afavorir el necessari relleu generacional i la incorporació de la dona.
  • Procurar una producció d’aliments més sostenible que consumeixi menys recursos naturals i preservi la biodiversitat.
  • Impulsar la innovació i la digitalització de l’activitat agrària.

 

Canvis

  • La reforma introdueix els “eco-règims”, la qual cosa significa que el 25 % de les ajudes seran per a un conjunt de pràctiques beneficioses per al medi ambient.
  • Implanta els plans estratègics nacionals, en què els Governs tindran més responsabilitat.
  • Entre les pràctiques ambientals que es prevalen figuren la rotació de cultius i les obligacions de guaret, ara interrompudes, dins de les mesures especials aprovades per la UE en reacció a la invasió russa ia les estretors d’oferta.
  • La nova PAC inclou un pagament redistributiu per a les pimes agrícoles amb la finalitat que les subvencions siguin més justes.
  • Estableix la condicionalitat social de les ajudes, és a dir que de forma voluntària el 2023 i obligatòria el 2025, estaran vinculades al respecte als drets laborals; Espanya l?aplicarà el 2024.
  • Aquesta política també inclou el programa Posei per a Canàries i el programa del consum de fruites o llet a les escoles.

 

Col·laboradors