Eurobaròmetre: El 84% dels europeus considera que les importacions d’aliments a la UE han de complir la normativa de benestar animal

Més de 26.000 entrevistats dels 27 estats membres de la UE han respost a l’enquesta anual de l’Eurobaròmetre sobre benestar animal. El 60% dels enquestats van indicar que estarien disposats a pagar més per productes procedents de sistemes ramaders respectuosos amb el benestar animal.

Pel que fa a les importacions d’aliments procedents de països no pertanyents a la UE, més de vuit de cada deu europeus (84 %) creuen que la situació actual del benestar animal hauria de canviar, ja sigui aplicant les normes de benestar animal de la UE a les importacions d’aliments o etiquetant els aliments segons les normes aplicades.

Altres dades d’interès de l’Eurobaròmetre:

Una gran majoria d’europeus (el 84%) creu que el benestar dels animals de granja s’ha de protegir millor al seu país del que es protegeix actualment. Un nombre similar (el 83%) recolza la limitació del temps de transport dels animals. Gairebé tres quartes parts dels enquestats (el 74%) donen suport a una millor protecció del benestar dels animals de companyia al seu país.

La millora de les normes de la UE en matèria de benestar animal és una part important de l‟Estratègia de la Granja a la Taula. En aquest sentit, la proposta sobre la protecció dels animals durant el transport es presentarà el desembre del 2023.

Més informació: Eurobarómetro completo

 

 

 

Col·laboradors