Informe sobre sostenibilitat i sanitat animal de HealthforAnimals

S’acaba de publicar l’informe de la Federació Global HealthforAnimals en relació amb les contribucions de la salut animal per a la sostenibilitat ramadera en les tres vessants: ambiental, social i econòmica.

Es tracta d’un informe científic elaborat de manera independent per la consultora especialista en investigació i anàlisi “Oxford Analytica”, basant-se en dades principalment de FAO i de l’OMSA de 180 països en el període del 2005 al 2022.

 

Una major adopció de les pràctiques actuals sobre la sanitat i la cria dels animals seria suficient per alimentar una població creixent de més de 9 mil milions de persones, sense augmentar les emissions al medi ambient.

 

 

Es tracta d’un informe de caràcter mundial, que dóna dades interessants sobre les aportacions de la sanitat a la sostenibilitat. Aquestes són les principals conclusions:

  • Sostenibilitat Econòmica: Una taxa de vacunació global del 60% en bestiar boví s’associa amb un augment de la productivitat en més del 50%.
  • Sostenibilitat mediambiental: una reducció de les malalties animals del 10% està associada amb una disminució de gasos amb efecte d’hivernacle de 800 milions de tones.
  • Sostenibilitat Social: A nivell mundial, de mitjana, la vacunació de dos bovins es correlaciona amb què una persona eviti una situació de fam.

 

ACCÉS als informes: complet i una versió resumida.

 

L’informe també ofereix estudis de casos que mostren l’impacte econòmic de les malalties que s’ha quantificat en unes pèrdues anuals en producció de 358.400 milions de dòlars.

D’altra banda, s’arriba a la conclusió que una adopció més gran de les pràctiques actuals sobre la sanitat i cria dels animals seria suficient per alimentar una població creixent de més de 9 mil milions de persones, sense augmentar les emissions al medi ambient.

En general, l‟informe mostra com la sanitat animal pot ser una solució per a la sostenibilitat i el clima.

En particular, Global HealthforAnimals destaca l’impacte de les malalties de la cabanya porcí d’Espanya, concloent-se que un brot de malaltia que afectés el 20% del cens porcí a Espanya en un any determinat comportaria una disminució de la producció de 130 tones l’any següent , que equivaldria a la pèrdua de 6 milions de porcs, amb unes pèrdues dingressos per granja de 92 mil dòlars.

Aquest cas evidencia el positiu impacte de la vacunació de la cabana porcina a Espanya en termes de sostenibilitat socioeconòmica i mediambiental, com s’indica al gràfic següent:

Col·laboradors