Inscripció al curs del MAPA per entendre els ecorregimens orientats a pastures de la PAC

S’ha obert el termini d’inscripció al curs “Ecorregims orientats a les superfícies de pastures: Pastoreig extensiu; Illes de biodiversitat o sega sostenible” que se celebrarà el dia 26 d’abril a través de l’Aula Virtual. Es tracta del curs sobre aspectes pràctics d’aplicació sobre el terreny de les pràctiques a realitzar sobre les superfícies de pastures incloses als ecorregimens de la PAC a partir del 2023.

 

REGISTRE A L’AULA VIRTUAL

 

Els ecorregimens (EERR) són una de les principals novetats de la nova PAC 2023-2027. L’acollida als eco règims (EE.RR.) és voluntària per al productor, que decidirà per a quines parcel·les de la seva explotació els sol·licita o no, i sota quines pràctiques en justifica la realització.

Els ecorregimens són pagaments directes (anuals) que es fan als agricultors que acceptin, de manera voluntària, la posada en marxa de pràctiques mediambientals, i que es fan per hectàrea o, en el cas dels ramaders, per superfície de pastura per al bestiar.

 

Són 9 els ecorregimens, o ecoesquemes, que inclou la nova PAC (2023-27), són:

 

 

El plazo para realizar la solicitud de inscripción finalizará el 12 de abril.

 

 

✔Agricultura de Carboni i Agroecologia: Pastoreig extensiu, sega i biodiversitat a les superfícies de Pastures Humides. Pastoreig Extensiu, establiment d’illes de biodiversitat o sega sostenible.

✔Agricultura de Carboni i Agroecologia: Pastoreig extensiu, sega i biodiversitat a les superfícies de Pastures Mediterrànies

✔Agricultura de Carboni i Agroecologia: rotacions i sembra directa a terres de cultiu de secà.

✔Agricultura de Carboni i Agroecologia: rotacions i sembra directa a terres de cultiu de secà humit.

✔Agricultura de Carboni i Agroecologia: rotacions i sembra directa a terres de cultiu de regadiu.

✔Agricultura de Carboni: cobertes vegetals i cobertes inerts en cultius llenyosos en terrenys plans.

✔Agricultura de Carboni: cobertes vegetals i cobertes inerts en cultius llenyosos en terrenys de pendent mitjà.

✔Agricultura de Carboni: cobertes vegetals i cobertes inerts en cultius llenyosos en terrenys d’elevat pendent.

✔Agroecologia: Espais de biodiversitat a terres de cultiu i cultius permanents.

AGENDA

•9:30h       Inauguració i benvinguda als assistents. Sra. Esperança Orellana Moraleda. Directora General de Produccions i Mercats Agraris(MAPA).
•10:00h     Importància de la gestió sostenible de les pastures. D. AlfonsoSan Miguel Ayanz. E.T.S Enginyers de Montes (UPM-Madrid).
•10:20h     Generalitats dels Ecorregímenes a les superfícies de pastures. Sra. Ana Charle Crespo. Subdirecció General de Produccions Ramaderes i Cinegètiques (MAPA).
•10:40h      Sol·licitud, gestió i control dels Ecorregímenes a les superfícies de pastures. D. Roberto Rodríguez Álvarez. Subdirector General d’Ajuts Directes (FEGA).
•11:30h        PAUSA CAFÈ

•12:00h      Intercanvi de punts de vista, aplicació i gestió pràctica dels Ecorregímenes a les superfícies de pastures a les Comunitats Autònomes.
Modera: Subdirecció General de Produccions Ramaderes i Cinegètiques.

D. Pablo Fuentes Gómez. Servei de Política Agrària. Comunitat de Madrid.
Professor a confirmar. Subdirecció General d’Ajuts Directes. Cantàbria.
D. Agustín Garcia de Tena Fernández. Cap de Servei Seguiment PAC. Andalusia.
D. Jorge Piñeiro Mariscal. S.G Xestió PAC (FOGGA-Galícia).
Professor a confirmar. Àrea de Política Agrària de la Junta de Castella i Lleó.
Professor a confirmar. Servei destudis, anàlisi i planificació de la reforma de la PAC.DG dAgricultura i Ramaderia. Castella-la Manxa.

•14:00h       DINAR

•15:00h     Intercanvi d’experiències en la realització de les pràctiques recollides sota els Ecorregímenes (pasturatge extensiva i sega) i oportunitats d’aquesta nova Intervenció. Modera: Subdirecció General de Produccions Ramaderes i Cinegètiques

D. Enrique Fantova Puyalto. Director Tècnic d’Oviaragon Grupo Pastores.
Dña Beatriz Agut Freije. E.A Group S. Cooperativa.
D. Juan Massa Carrers. Ramader participant projecte LIFE BEEF CARBON. Extremadura.
Sra Rosa Otero. Divisió AgroGanadera CLUN S.C.G
Sra. Immaculada Canyol. Departament d’ajuts COVAP S.C.

•16:30        CLAUSURA
D. José Luis Agüero Moneder. Subdirector General de Produccions Ramaderes i Cinegètiques (MAPA).

Col·laboradors