La CE estudia endurir els requisits per al transport d’animals

La Comissió de la UE vol endurir encara més els requisits legals per al transport d’animals i implementar un benestar animal més gran.

Així ho publica la principal premsa del sector: EuroCarne i Revista Cárnica. Entre altres coses, caldria reduir els temps de transport i el transport nocturn hauria de ser obligatori en cas de transport a altes temperatures. Aquesta informació es desprèn de la proposta encara no publicada de reglament sobre la protecció dels animals durant el transport.

 

 

Segons la Comissió Europea, el transport de bovins, porcins, ovins, cabrum i equins a l’escorxador no hauria de durar, en principi, més de nou hores en el futur. Si els porcs han de ser transportats per carretera per a fins diferents del sacrifici, la Comissió vol limitar la durada a 21 hores, amb una pausa a les deu hores. Si als animals se’ls concedeix un dia de descans fora del vehicle una vegada transcorregut el temps màxim de transport, es poden transportar novament durant un màxim de 21 hores.

Asoprovac Catalunya  ha dut a terme la seva jornada anual  on s’han abordat els principals reptes que haurà d’afrontar el sector del bestiar boví de carn. També ha debatut sobre l’enduriment dels requisits per al transport d’animals: “Les exigències de benestar al transport poden posar en perill la continuïtat del sector europeu per la pèrdua de competitivitat que suposaran.

Per tant, segons l’associació en paraules recollides per EuroCarne: “cal continuar treballant perquè les normatives s’apliquin amb sentit comú”.

 

 

Col·laboradors