La indústria càrnia, davant de la Comissió Negociadora Conveni Estatal d’Indústries Càrniques

Des de la representació empresarial, integrada per ANICE, FECIC,  ANAFRIC, AGEMCEX i ANAGRASA, a la segona reunió de la Comissió Negociadora, abordem les respostes als aspectes que recull la Plataforma conjunta UGT-CC.OO., afegint també els plantejaments que es presenten des de la nostra posició.

En el transcurs de la reunió, la representació empresarial va manifestar la profunda incertesa que hi ha en alguns dels aspectes nuclears d’aquest conveni i de qualsevol altre que estan en curs de nova negociació, com ara l’anunciada reducció de la jornada laboral, que pot alterar de manera significativa els apartats econòmics del conveni i cal cercar fórmules, entre tots, per evitar desvirtuar els aspectes fonamentals del conveni, en cas de produir-se alguna alteració.

Un plantejament que no comparteixen les plataformes sindicals, però que la part empresarial considera nuclear. Aspectes que s’aniran debatent, amb un diàleg permanent i constructiu, en el transcurs de les properes reunions que ja estan agendades”.

 

Se constituye en Madrid la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo estatal del sector de industrias cárnicas

Col·laboradors