La industria cárnica española es reconocida por su excelencia y seguridad alimentaria

La indústria càrnica s’ha unit a la celebració del Dia Mundial de la Seguretat Alimentària, el 7 de juny, destacant el paper important que exerceixen les seves empreses comprometent-se constantment en oferir aliments elaborats sota els més alts estàndards de qualitat al mercat.

 

 

Les 2.800 indústries que conformen aquest sector operen sota normatives rigoroses, considerades les més exigents del món, en totes les etapes de producció. El seu objectiu és salvaguardar la seguretat alimentària i, per fi, garantir la benestar i la tranquil·litat dels consumidors en tot el món.

Les buenas pràctiques d’higiene són un exemple destacat en totes les etapes de producció. A més, s’apliquen rigurosos controls a la cadena de fred per preservar la qualitat i la seguretat de la carne durant el transport.

Implementan programes de control de qualitat per assegurar que tots els productes s’acumulin amb els estàndards establerts, i s’estableix una traçabilitat efectiva per rastrejar la carne des del seu origen fins al seu destí. També s’ofereix formació a tots els involucrats en la producció i manipulació de la carne, i se compta amb una supervisió oficial.

La capçalera Revista Cárnica realitza un resum de la normativa que compleix la indústria.

Col·laboradors