La pujada del preu de les carns a Espanya durant el 2022 ha estat menor que en el conjunt de la UE

Eurostat ha llançat una eina interactiva que mostra les variacions de preus dels aliments al llarg de la cadena de subministrament. Tot plegat ofereix informació de 26 aliments diferents, des del pa a la carn i es poden comparar fins a 7 productes alhora.

És ressenyable com en el cas d’Espanya la pujada dels preus ha estat menor ja que l’índex es va situar en 125,3 punts(en 2105 la base amb 100) ia la UE va ser de 133 punts. Això suposa una pujada del 17% a la UE i del 12,2% a Espanya.

 

 

 

A la UE, de desembre a desembre, la carn de porc va tenir una menor pujada al nostre país ja que se situava un 13,8% per sobre mentre que a la UE l’increment va ser de 18,4%.

Per a la carn de boví la pujada va ser més o menys similar tant a la UE com a Espanya, al voltant del 13,2%, i és ressenyable el comportament de l’oví-caprí: a la UE la pujada va ser de l’11,7% mentre que a Espanya només del 2,3%.

Podeu trobar dades interessants en aquests enllaços:

En este enlace, podréis ver la inflación en alimentación, comparada con el resto de países de la UE

En este enlace, podréis ver los precios del ovino, porcino y vacuno en relación con la media de la UE, por meses.

 

 

PREUS DE L’OVÍ RESPECTE A LA MITJANA DE LA UE 

 

 

PREUS DEL PORCÍ RESPECTE DE LA MITJANA DE LA UE

 

 

 

 

 

PREUS DEL BOVÍ RESPECTE DE LA MITJANA DE LA UE

 

 

Més informació a Eurocarne.

 

Col·laboradors