La Red Ganadero Cárnica serà la primera Xarxa municipalista de col·laboració publicoprivada en el marc de la FEMP

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i les sis Organitzacions Interprofessionals del sector carni (OIAS) han donat un nou impuls a la col·laboració engegada el 2021 amb la signatura d’un nou acord per, un cop celebrat el XIII Ple de la FEMP, incloure la Xarxa Municipal Ramader-Càrnica com una nova xarxa municipalista emmarcada a la FEMP, ia la qual podran adherir-se les seves Entitats Locals associades: D’aquesta manera, l’objecte bàsic d’aquest nou acord és establir l’estructura bàsica de funcionament que serà una futura Xarxa FEMP, a partir del Ple del mes de setembre.

 

 

 

L’acord ha estat subscrit a la seu de la FEMP pel seu secretari general, Carlos Daniel Casares, i els representants de les OIAS: Raúl García (president d’ASICI), Jordi Montfort (Secretari General d’AVIANÇA), Javier Gómez (President d’INTERCUN ), José Friguls (Tresorer d’INTEROVIC), Alberto Herranz (Director d’INTERPORC) i Francisco Javier López (Director de PROVACUNO).

La Xarxa Municipal Ramader-Càrnica és una iniciativa posada en marxa per les Interprofessionals per treballar de forma conjunta amb els municipis espanyols que compten al seu territori amb una presència significativa d’activitats ramaderes i industrials, i el juny de 2021 els representants sectorials i la FEMP van subscriure un Conveni Marc pel qual s’iniciava el treball de col·laboració per desenvolupar-lo.

Amb el nou marc subscrit ara, la Xarxa fa un salt qualitatiu per enfortir la seva missió de donar visibilitat al paper dels municipis en el desenvolupament del sector, així com fomentar la col·laboració publicoprivada i el diàleg entre el sector ramader-carni i les entitats locals, desenvolupant actuacions o estratègies de desenvolupament i promoció del sector.

 

Altres informacions

La Red Municipal Ganadero-Cárnica celebra su primer Encuentro de Alcaldes y Concejales

 

Col·laboradors