Mesures per afavorir agricultors i ramaders

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha presentat a les organitzacions professionals agràries -Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders (COAG) i Unió de Petits Agricultors (UPA)- 43 propostes de mesures que, segons el ministeri, donen resposta a les principals preocupacions expressades pels agricultors i ramaders a les mobilitzacions celebrades durant el mes passat.

 

 

El conjunt de les 43 propostes s’agrupen en set blocs: simplificació i flexibilització de la PAC; qüestions relatives al comerç transfronterer de productes agroalimentaris; reforçament de l’aplicació de la llei de la cadena; millora del sistema d’assegurances agràries; mesures fiscals, de finançament i laborals; suport a la sanitat animal i la ramaderia extensiva; i reforçament de les polítiques per facilitar el relleu generacional en coordinació amb les comunitats autònomes.

Pel que fa a la simplificació de la PAC:

 • S’hi inclouen mesures de flexibilització en l’aplicació de les Bones Condicions Agrícoles i Mediambientals.
 • S’eximeixen de controls les explotacions de menys de 10 hectàrees de superfície, el 55% dels perceptors d’ajuts de la PAC a Espanya.
 • Es flexibilitzen i simplifiquen els criteris per aplicar ecorregims.
 • S’adopten mesures per incentivar l‟aplicació del quadern digital d‟explotació, que passa a tenir caràcter voluntari.
 • Es proposa a la Comissió Europea eliminar l’obligatorietat de presentar fotos georeferenciades amb les sol·licituds d’ajuda per demostrar l’estat dels cultius.
 • Es flexibilitza l’aplicació del reial decret sobre nutrició de sòls.
 • S’estableix el principi dinspecció única, en coordinació amb les comunitats autònomes, per evitar que una mateixa explotació sigui sotmesa a més duna en un any.
 • Es prorroga la data per a l’obligatorietat de disposar d’un pla sanitari integral a les explotacions i per a la identificació electrònica dels bovins.
 • S’hi flexibilitzen certs requisits del decret d’ordenació bovina.

 

Qüestions relatives al comerç internacional de productes:

 • El Govern es compromet a defensar a tots els fòrums comunitaris que en els acords comercials amb tercers països s’incloguin l’aplicació de clàusules mirall perquè els productes que s’importin estiguin sotmesos a les mateixes condicions de producció que la UE exigeix als Estats membres.
 • Entre les mesures proposades pel ministeri s’inclou el compromís d’exigir als aliments importats límit zero de residus de productes no autoritzats a la UE.
 • Es preveu el reforçament dels controls a la frontera de les importacions i l’establiment d’un grup de treball permanent amb les organitzacions agràries per fer un seguiment de les importacions i les exportacions.

 

Sanitat animal i ramaderia extensiva

 • El ministeri aportarà finançament per a les despeses destinades a les campanyes del pla d’actuació contra la tuberculosi que no puguin ser cobertes per fons comunitaris i per a les despeses veterinàries que derivin de la lluita contra malalties animals emergents, com l’hemorràgica epizoòtica.
 • A la primera quinzena d’abril es constituirà el fòrum sobre ramaderia extensiva per analitzar els principals problemes i desafiaments que afecten aquest tipus de producció, tant sanitaris com econòmics i de rendibilitat.

 

Més informació a la pàgina del Ministerio.

 

Altres informacions

 

 

Col·laboradors