Modificada la normativa sobre el transport per a empreses auxiliars a l’alimentària i de recollida de subproductes

Aquesta nova ordre permet que es desplacin aquells vehicles destinats a tasques com la producció, comercialització, transformació i distribució de productes agrícoles, ramaders i pesquers, i les seves entrades; a la producció, distribució lloguer i reparació d’equips i maquinària per a l’agricultura, la pesca, la ramaderia, i la seva indústria associada; a el transport i tractament de residus i subproductes agrícoles, ramaders i pesquers, i de la indústria alimentària.

Dins de la recentment publicada Ordre INT / 284/2020 es modifiquen algunes de les regulacions establertes per l’Ordre INT / 262/2020 sobre desplaçaments per carretera sota l’actual estat d’alarma.

De moment està autoritzada la recollida de SANDACH destinats a l’alimentació animal i no aquells que es destinen a activitats que no són considerades com a prioritàries.

 

Col·laboradors