One-Health sobre Resistència davant els Antimicrobians: El major esdeveniment sobre resistència antibacteriana a Europa

L’Agència de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i el Pla Nacional davant de la Resistència als Antibiòtics (PRAN) organitza l’“Esdeveniment d’alt nivell One-Health sobre Resistència davant dels Antimicrobians”, que tindran lloc els dies 18 i 19 d’octubre a Pamplona, Espanya.

 

 

La resistència antimicrobiana causa un gran impacte clínic, epidemiològic i microbiològic i ha de ser abordada des d’una perspectiva única o “Una Salut” (One Health). Aquest enfocament reconeix que la salut humana i la sanitat animal són interdependents i estan vinculades als ecosistemes i al medi ambient en què coexisteixen.

La Presidència espanyola de la UE suposa una oportunitat per liderar aquest tema donant continuïtat a les accions dutes a terme en anys anteriors, mostrant el ferm compromís que sempre ha tingut davant d’aquest greu problema de salut pública.

El 18 de octubre té lloc la reunió d’experts en resistències antimicrobianes. Les sessions de treball se centren en la nova estratègia davant de la resistència antimicrobiana 2025 i en les estratègies de comunicació necessàries per conscienciar tant professionals com el total de la ciutadania.

El 19 de octubre se celebra la Reunió d’Alt Nivell sobre resistència antimicrobiana a Europa, que espera comptar amb la presència de ministres dels diferents estats membres i d’alts càrrecs de les principals organitzacions i organismes que treballen per millorar la situació a què ens enfrontem (OMS, ONU, OMSA, FAO, ECDC, African CDC, OPS, EEA, EFSA, EMA, Xarxa EAMI, G20).

Aquesta reunió està formada per diferents taules rodones, entre les quals s’exposarà RAGNA com un model d’estratègia global davant de la resistència antimicrobiana, s’abordaran els sistemes de vigilància integrada a Europa i la coordinació intersectorial entre regions.

Col·laboradors