Previsions de Rabobank per al 2024 a nivell mundial: creixement de la proteïna animal, però a ritme més lent

La producció de proteïna animal continuarà creixent el 2024, però a un ritme més lent, ja que els marges continuen sent ajustats. Així ho ha previst Rabobank al seu informe per al 2024: “Global animal protein outlook 2024: Adapting to structural changes to sustain success”.

El fet que les empreses de proteïna animal segueixin augmentant la producció i complint amb les expectatives dels clients enmig de condicions de mercat tan desafiadores és un testimoni de la seva resiliència i flexibilitat. Segons Rabobank “tot i que la crisi del cost de vida exerceix pressió sobre les finances dels consumidors, segueix havent-hi demanda de proteïna animal i les empreses han pogut superar desafiaments, des dels alts costos fins a la incertesa regulatòria i les malalties, per capitalitzar-la “.

 

 

 

Segons l’empresa d’anàlisi de mercats, “perquè les empreses mantinguin l’èxit dels darrers anys, és fonamental que s’adaptin als canvis estructurals del mercat. En lloc de simplement trampejar la tempesta, les empreses de proteïna animal han de fer un balanç de les seves fortaleses i preparar-se per a la transició de les cadenes de subministrament per operar en un entorn amb alts costos i marges ajustats”.

Algunes previsions per al 2024:

EUA

La producció de carn vacuna als Estats Units continua contraient-se amb el cicle, eclipsant els canvis en altres espècies. Els ocells de corral es beneficiaran de les preferències dels consumidors, mentre que la carn de porc encara necessita reequilibrar-se. Les perspectives per a Mèxic són lleugerament més positives.

Europa
Hi ha pressions de producció constants per a totes les espècies, atesos els riscos de malalties, els canvis en els sistemes de producció impulsats pel mercat i les regulacions, i les menors exportacions. S’espera que el consum d’aviram creixi, mentre que el de carn de porc i de boví disminuirà.

Xina
El lent consum seguirà pressionant el sistema de proteïna animal el 2024. Les aus de corral són les que estan en millor posició, amb un creixement constant en la producció i el consum. Els mercats de carn de porc i de boví seguiran sota més pressió, ja que el mercat està ben proveït, almenys el primer semestre del 2024.

Brasil
S’espera que la producció creixi per a totes les espècies, amb el suport de les oportunitats d’exportació. La carn de porc creixerà més ràpid, seguida de les aus. Les malalties continuen sent un risc negatiu, especialment per a les aus de corral.

El sud-est d’Àsia
La recuperació de la situació econòmica i l’alleujament de les pressions de les malalties haurien de donar suport al creixement de la producció el 2024. La carn de porc lidera el creixement, encara que està subjecta a la pressió constant de la pesta porcina africana, seguida de l’avicultura . La carn de boví només veurà canvis menors a partir del 2023.

Austràlia i Nova Zelanda
La reconstrucció del ramat de carn d’Austràlia significa que la producció i les exportacions creixeran el 2024. S’espera que la producció de Nova Zelanda es desacceleri lleugerament en el cas de la carn de boví i augmenti lleugerament en el cas de la carn d’oví.

 

Altres informacions d’interès

Col·laboradors