Prohibició de la UE a importar carn de boví produïda a terres desforestades

Prohibició de la UE. La UE ha aconseguit un acord per implantar una normativa que requerirà que els operadors que exporten certs productes a la UE recopilin informació geogràfica sobre on van ser criats i s’assegurin que aquestes àrees no siguin llocs de desforestació.

 

 

Així es va posar de manifest el 7 de desembre passat, tal com publica Euronews, i s’espera que les noves regles redueixin les emissions de gasos d’efecte hivernacle i desaccelerin la pèrdua de biodiversitat a les regions de les quals importa béns. El reglament encara necessita aprovar formalment el Parlament Europeu i el Consell Europeu.

Els països exportadors han d’utilitzar eines que incloguin monitorització satelital i anàlisi d’ADN per confirmar les afirmacions sobre l’origen del producte. Alhora, se’ls assignarà un estat de risc per determinar amb quina freqüència s’inspeccionaran els béns dins de les seves fronteres com a part de les regulacions.

Els productes inclosos en aquesta nova regulació europea (que no necessita transposició a les lleis nacionals, de manera que la seva adaptació és més ràpida) són l’oli de palma, el cacau, el cafè, el cautxú, el bestiar, la fusta i la soja , així com els seus derivats, entre d’altres, carn de boví, productes de cuir o de paper imprès, mobles, cosmètics o xocolata. Aquesta llista s’anirà revisant i actualitzant, tenint en compte noves dades, com els canvis als patrons de desforestació.

 

 

Teniu més informació en  AQUEST ENLLAÇ

Col·laboradors