Què és la titularitat compartida de les explotacions agràries? T’ho expliquem amb aquests exemples

La titularitat compartida és una figura jurídica de l’explotació agrària a què es poden acollir aquelles parelles que comparteixen el treball i la gestió de l’explotació. Aquesta figura permet que ladministració, representació i responsabilitat de l’explotació sigui de les dues persones titulars, fomentant la igualtat entre ambdues.

 

 

La regulació de les explotacions de titularitat compartida es recull a la llei 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agraria.

Les inscripcions de les explotacions en el règim de titularitat compartida es reflecteixen al Registre d’Explotacions agràries de Titularitat Compartida del Ministeri (RETICOM), que es nodreix de la informació que a aquest efecte subministren les comunitats autònomes.

Què suposa la Titularitat Compartida de les Explotacions Agràries?

  • Administració, representació i responsabilitat sobre lexplotació de
  • Titularitat Compartida entre els dos membres titulars.
  • Repartiment de rendiments al 50%.
  • Consideració de tots dos titulars com a beneficiaris directes de les ajudes i subvencions de què sigui objecte lexplotació.
  • Cotització a la Seguretat Social per part dels dos membres.

Mesures que adopta per fomentar el registre d’explotacions en règim de titularitat compartida:

  • Avantatges a l’hora d’accedir a la condició d’explotació prioritària.
  • Tracte preferent a les bases reguladores de les subvencions finançades per l’Administració General de l’Estat (AGE).
  • Accés preferent dels cotitulars a activitats de formació i assessorament en matèria d’agricultura.
  • Consideració d’aquestes mesures incentivadores als plans i programes de l’AGE en matèria d’agricultura, medi rural i medi ambient.

Més informació en AQUEST ENLLAÇ

Col·laboradors