Quins establiments romanen oberts durant l’Estat d’Alarma?

La mesura  de contenció per evitar  la propagació del Covid 19, segons el decret -llei 463/2020 contemplen la reducció de l’activitat comercial,  equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració, i altres addicionals.

Però, quins són aquests establiments:

  • Els establiments comercials detallistes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat.
  • Establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics.
  • Premsa i papereria
  • Combustible per a l’automoció
  • Estancs
  • Equips tecnològics i de telecomunicacions
  • Aliments per a animals de companyia
  • Comerç per internet, telefònic o correspondència
  • Tintoreries, bugaderies i l’exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili

En qualsevol cas, se suspendrà l’activitat de qualsevol establiment que, segons el parer de l’autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi per les condicions en les quals s’estigui desenvolupant.

S’habilita al Ministre de Sanitat per a modificar, ampliar o restringir les mesures, llocs, establiments i activitats enumerades anteriorment, per raons justificades de salut pública.

Col·laboradors