Reducció de fins al 60% de les malalties a les granges espanyoles

Els avenços en la investigació veterinària han reduït significativament les malalties a les granges espanyoles. Algunes, com la tuberculosi al bestiar boví fins a un 60%, segons el Programa Nacional d’Erradicació de Tuberculosi Bovina.

Aquesta dada posa de manifest la importància del “treball en equip dels veterinaris i els ramaders, així com la necessitat d’invertir recursos econòmics en investigació i prevenció de malalties en els animals per protegir i garantir la salut pública”.

 

 

Així ho exposa l’Organització Col·legial Veterinària (OCV), que també explica que el desenvolupament de noves tècniques diagnòstiques o l’aplicació de mesures de control en fauna silvestre han permès el control i la prevenció d’un gran nombre de malalties infeccioses dins de les explotacions pecuàries. .

Més informació en aquest enllaç.

 

Col·laboradors