Reduccions fiscals excepcionals per als ramaders

Els ramaders i agricultors espanyols podran acollir-se a reduccions fiscals en el rendiment net de l’impost sobre la renda per a les persones físiques (IRPF) per l’adquisició de gasoil agrícola i de fertilitzants, com a mesura excepcional per pal·liar els efectes de l’encariment dels costos de producció . Es tracta d’una reducció del rendiment net del 35% al ​​gasoil i del 15% als fertilitzants per al 2022 i el 2023.

El sistema d’estimació objectiva agrària és el majoritari entre els agricultors i els ramaders del nostre país, on cada any s’acullen voluntàriament uns 850.000 declarants.

A més, segons el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, també se’n podran beneficiar:

  • Es mantenen els índexs correctors aplicables a pinsos i adquirits a tercers i per cultius en terres de regadiu que utilitzin energia elèctrica.
    Es manté als nivells de 2021 l’índex per ús d’electricitat per al reg, amb una reducció d’un 25% del rendiment net extensible a tots els regadius.
    Els agricultors i ramaders, igual que la resta de contribuents que tributin en mòduls, es beneficiaran d’una reducció del rendiment net del 15% el 2022 i del 10% el 2023, davant del 5% en què es fixa habitualment aquesta reducció.

 

CONSULTEU LES BASES DEL BOE

 

Col·laboradors