Resultats prometedors del projecte Leather ReBioenergia

Leather Cluster Barcelona continua amb el seu compromís fent camí cap al Residu Zero. El clúster impulsa diferents projectes amb l’objectiu d’obtenir la màxima valorització dels residus-recursos orgànics. Des del 2021, Leather Cluster Barcelona està promovent el projecte ReGenera, per tenir una visió més àmplia sobre com poder optimitzar la valorització dels subproductes i residus provinents del procés de producció de tota la cadena de valor de la indústria de la pell.

 

Resultados prometedores del proyecto Leather ReBioenergia

 

 

ReGenera persegueix l’excel·lència en la valorització per transformar els subproductes i recursos orgànics provinents del procés d’adobament a Catalunya, mitjançant la tecnologia i la innovació, en productes d’alt valor afegit, com ara olis per a aplicacions diverses, proteïnes funcionals per a alimentació o aminoàcids com a bioestimulants per a l’agricultura ecològica.

Del projecte global ReGenera, n’han derivat dos projectes més, el ReGras Pro, desenvolupat pel clúster el 2022 per valoritzar les carnassa i obtenir olis i proteïnes, i el Leather ReBionergia.

El projecte ReBionergia s’està treballant des del 2023 i té per finalitat donar sortida als residus terminals, és a dir, aquells que un cop aplicades les millors tècniques disponibles, segueixen sense més alternativa que els abocadors, com és el cas dels retalls de pell o els fangs de les depuradores.

A més de Leather Cluster Barcelona, ​​el projecte ReBioenergia compta amb la participació d’Igualadina de Depuració i Recuperació SL (IDR), del grup de recerca de la Universitat de Lleida (UdL), A3 Leather Innovation Center i del Clúster de la Bioenergia de Catalunya (CBC).

El CBC agrupa el sector empresarial de la bioenergia i treballa per impulsar projectes energètics que vetllen per la transformació del país cap a un model econòmic competitiu i circular.

Aquest projecte ha rebut el suport d’ACCIÓ, l‟agència pública per a la competitivitat de l‟empresa catalana adscrita al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels ajuts d‟iniciatives de reforç de la competitivitat de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers relacionats, entre d’altres, amb la implementació de canvis estratègics, innovacions i noves tendències al clúster oa les empreses del sector.

 

Més informació a la web de  Leather Cluster Barcelona

Col·laboradors