Afecta la baixada del turisme al consum de carn de porc? Menys del que es preveia

Doncs menys dels previst. Rabobank ha publicat un informe en el qual destaca que, tot i la caiguda prevista de turistes a Espanya i Itàlia, la carn de porc no patirà un gran descens en el seu consum en els dos països. D’acord al seu anàlisi, s’espera una disminució en el consum total de carn de porc d’aproximadament un 6% a Espanya i un 2% a Itàlia, molt inferior a la que es podia preveure davant la gran caiguda del turisme en ambdós països on aquesta indústria representant el 12% del PIB total.

El període comprès entre juny i setembre representa una part important de l’activitat turística internacional anual, és a dir, el 49% a Espanya i el 58% a Itàlia, mentre que el quart trimestre representa el 19% i l’1%, respectivament.

A Espanya, la disminució estimada de 65.000 tones mètriques en el consum total no és la major disminució observada en els darrers 15 anys.

L’impacte limitat pot explicar-se pel fet que el turisme i els turistes internacionals són responsables només d’una part del servei d’aliments i el trànsit minorista. L’impacte pot fins i tot ser menor si considerem que més persones espanyoles i italianes del que és habitual es quedaran al seu país.

Our partners