10,2 € en ajuts per al sector agroalimentari i forestal a Catalunya

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural posa a disposició del sector agroalimentari i forestal de Catalunya, través de dues convocatòries d’ajuts, més de 10,2 milions d’euros per invertir en projectes d’innovació i recerca.

 

 

Suport a la innovació

La primera línia d’ajuts, que està dotada amb 7,5 milions d’euros, dona suport a la innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat als grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació(AEI-Agri). Tant per executar projectes pilots, com per a la preparació d’aquells que encara es troben en una fase inicial i encara requereixen un plantejament previ al pilotatge. Aquest grups operatius són agrupacions de diferents entitats, empreses o agents, amb centres de recerca creades amb l’objectiu de resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu en un projecte de innovació.

L’import total d’aquesta convocatòria del 2023 és de 7.500.000 d’euros cofinançats en un 57% pel DACC, mentre que el 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de gener de 2024.

284 projecte iniciats

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació, i Agenda Rural ha convocat aquests ajuts en sis ocasions, entre els anys 2015 i 2021, amb excel·lent resposta per part del sector agroalimentari i forestal, que ha participat activament en la presentació de projectes. En total, aquestes convocatòries han subvencionat la participació de 783 empreses en 284 projectes (74 projectes de redacció i 210 projectes pilot innovadors), per un valor de 29,18 milions d’euros. Davant l’èxit de les convocatòries anteriors, el Departament ha incrementat el pressupost per a aquesta mesura en un 45% respecte l’edició anterior.

Suport al transferència del coneixement

A més, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat una segona línia amb 2.725.000 euros de suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió.

Els projectes han de donar resposta als àmbits de la sanitat vegetal; la millora de la gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització; la gestió eficient de l’aigua, l’energia i el sòl; el benestar animal; la producció alimentària sostenible; la qualitat i seguretat alimentària; la bioeconomia i l’economia circular i la reducció del malbaratament; l’impuls de pràctiques per la mitigació i adaptació del canvi climàtic i preservació de la biodiversitat; la digitalització i la innovació agroalimentària i forestal.I els beneficiaris d’aquests ajuts les universitats, centres de recerca, centres tecnològics i desenvolupadors de tecnologia TECNIO acreditats per l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) i entitats vinculades a les universitats que tinguin com a objecte la recerca. Les sol·licituds es poden presentar fins el 5 de febrer.

Col·laboradors