Carne y Salut. El sector ramader-carni, motor econòmic de l’Espanya rural

El sector ramader-carni reitera el seu compromís amb l’alimentació de la població, oferint productes de qualitat, segurs i complint els estrictes requeriments de benestar animal i mediambientals que marca el Model Europeu de Producció, redoblant els seus esforços per contribuir amb el conjunt de la societat a superar la crisi causada pel coronavirus.

Segons la plataforma Carn i Salut, un total de dos milions de persones viuen de la cadena ramader-càrnia a Espanya, incloent i els professionals i indústries auxiliars i proveïdors. La ramaderia s’empra de forma directa a més de mig milió de persones, les indústries càrnies a 97.000 treballadors i el comerç minorista a altres 75.000.

 

 

El sector ramader de carn en l’actualitat està format per més de 350.000 granges a Espanya, que aporten 15.476.000 d’euros a la Producció Final Agrària. Per la seva banda, el sector industrial carni està compost per un teixit d’unes 2.800 empreses que, amb una facturació de 26.882.000 d’euros, representen el primer sector de la indústria alimentària, i el sector de CarniceriaCharcuteria reuneix més de 25.000 empreses de sumen vendes superiors als 4.500 milions d’euros.

 

Les granges com a bona part de les empreses càrnies estan ubicades en el medi rural, on eviten el despoblament i contribueixen a generar riquesa, cohesió territorial i ocupació

 

Així, aquest sector, que no ha aturat la seva activitat en cap moment al llarg d’aquesta crisi, està aconseguint mantenir els llocs de treball i pot constituir un important suport per a la recuperació social i econòmica que afronta el nostre país.

A més, tant les granges com a bona part de les empreses càrnies estan ubicades en el medi rural, on eviten el despoblament i contribueixen a generar riquesa, cohesió territorial i ocupació.

 

 

Constant esforç per reduir la petjada ambiental

Les dades de descens dels nivells de contaminació de l’aire que s’han registrat durant el confinament han posat de manifest que l’agricultura i la ramaderia no són els majors responsables de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, situant-se per darrere d’altres activitats com el transport, la indústria, la generació d’electricitat o el consum de combustibles.

  • S’està treballant per exemple per reduir un 15% la petjada de carboni en el sector boví.
  • Les emissions d’amoníac (47%) i metà (54%) al sector porcí.
  • El oví o el conill no tenen pràcticament emissions.

Per la seva banda, la indústria càrnia va evitar el 2019 l’emissió de 57.901 tm de CO2, gràcies a el reciclatge dels seus envasos.

Col·laboradors