Setmana Mundial de Conscienciació sobre l’Ús dels Antibiòtics. Objectiu, millorar les pràctiques entre els treballadors de la salut, consumidors i polítics

Del 18 al 24 de noviembre se ha celebrado la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos, con el objetivo de aumentar la concienciación mundial sobre la resistencia a los antibióticos y fomentar las mejores prácticas entre el público en general, los trabajadores de la salud y los responsables de la formulación de políticas para evitar que la resistencia a los antibióticos siga apareciendo y propagándose.

Es redueixen a Espanya les vendes d’antibiòtics per a ús en ramaderia gairebé un 14% el 2019

El consum total d’antibiòtics veterinaris a Espanya va registrar una baixada de l’13,6% (27,2 mg / PCU o mil·ligrams de principi actiu per Unitat de Correcció de Població) el 2019, segons ha confirmat el Pla Nacional davant de la Resistència als antibiòtics (PRAN) de l’Ministeri de Sanitat i recull Porcat. Amb les últimes xifres afegides a l’estadística, les vendes totals d’antibiòtics d’ús veterinari mostren una reducció de el 58,8% entre el 2014 i 2019.