Els ramaders de Castella i Lleó ja poden accedir a tota la informació de la seva explotació online

La Conselleria dAgricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural posa a disposició dels agricultors i ramaders de Castella i Lleó tota la informació relacionada amb les seves explotacions. Aquesta consulta es farà a través del Registre d’Explotacions Agràries de Castella i Lleó (Reacyl). Amb aquesta nova eina informàtica s’avança en una de les novetats de la nova PAC 2023-2027, com és la digitalització del sector agrari.

 

 

 

 

A l’aplicació informàtica del Registre d’explotacions, a través de l’opció de menú ‘Consulta de la meva explotació’, els agricultors i ramaders de Castella i Lleó podran trobar la informació actual i de campanyes passades pel que fa a les seves superfícies agrícoles, ramaderia, maquinària, instal·lacions, ajudes rebudes i els tràmits realitzats. A més, ja es desenvolupa un nou mòdul que permetrà modificar les dades de l’explotació de forma telemàtica.

 

Algunes preguntes:

Què és el Reacyl?

El Registre d’explotacions agràries de Castella i Lleó és un registre únic, establert i gestionat per la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, que integra i agrupa la informació relativa a cada explotació agrària i les unitats de producció, va ser creat per la Llei 1/2014, de 19 de març, Agrària de Castella i Lleó i va entrar en funcionament el 2015.

 

Com accedir-hi?

Els titulars dexplotació o persones físiques o jurídiques que els representen (subjectes dintermediació) poden accedir a les dades de la seva explotació a través de la URL següent:

https://particulares.ayg.jcyl.es si accedeix com a titular de l’explotació.
https://ayg.jcyl.es si accedeix com a representant d’un tercer.

L’accés a aquestes aplicacions es fa amb certificat digital o DNI electrònic.

 

Estan obligades totes les explotacions?

Estan obligades a estar inscrites al Reacyl totes aquelles explotacions que desenvolupin activitat agrícola o ramadera a Castella i Lleó. Aquells cultivadors de superfícies agrícoles que no comercialitzen la seva producció agrícola perquè la dediquen a l’autoconsum, no han d’estar inscrits al Reacyl.

Col·laboradors