Els ramaders demanen traslladar al consumidor els beneficis socials i econòmics de la ramaderia extensiva

La tercera edició del Congrés Hispano-Luso de Ramaderia Extensiva, celebrat a Càceres sota el lema ‘Sostenibilitat Garantida’ els dies 1 i 2 de desembre, ha comptat amb la participació de 500 congressistes de diversos països, i ha recollit la petició del sector de traslladar al consumidor els beneficis ambientals, socials i econòmics de la ramaderia extensiva.

 

El III Congrés Hispanolusità de Ramaderia Extensiva convocatòria del congrés ha realitzat una radiografia del sector des de tots els seus vessants i des d’una òptica transfronterera abordant aspectes com les estratègies de futur, la producció animal, la sanitat animal i vegetal, el patrimoni que representen la devesa espanyola i el muntat portuguès, la promoció, la comercialització i la futura PAC.

Experts del sector

El III Congrés Hispano-Luso de Ramaderia Extensiva ha estat el punt de trobada per, al llarg de dos dies, intercanviar experiències, per tal de millorar el coneixement tant de productors com de tècnics per optimitzar els recursos en la producció i el sanejament.

S’han analitzat la comercialització de productes, la situació del mercat i les tendències de consum. Els desafiaments sanitaris, la integració del sector productor i l’aplicació de les noves tecnologies seran altres assumptes que es tractin.

Aquest Congrés ha comptat amb l’experiència d’experts d’Espanya i Portugal, tant ramaders com cooperatives i empreses no cooperatives, investigadors, representants de la distribució i representants de la Unió Europea, l’Administració nacional espanyola i portuguesa i els governs regionals de les zones influència.

Col·laboradors