Setmana Mundial de Conscienciació sobre l’Ús dels Antibiòtics. Objectiu, millorar les pràctiques entre els treballadors de la salut, consumidors i polítics

Del 18 al 24 de noviembre se ha celebrado la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos, con el objetivo de aumentar la concienciación mundial sobre la resistencia a los antibióticos y fomentar las mejores prácticas entre el público en general, los trabajadores de la salud y los responsables de la formulación de políticas para evitar que la resistencia a los antibióticos siga apareciendo y propagándose.

Informe del Comitè Científic de l’AESAN sobre la implementació a Espanya del Sistema d’informació Nutri-Score sobre la qualitat nutricional de productes alimenticis

Una de las herramientas de las políticas de salud pública para promover dietas saludables es el etiquetado nutricional, que es regulado en la Unión Europea por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011 sobre el suministro de información alimentaria a los consumidores. Esta regulación permite la posibilidad de utilizar, de forma complementaria y voluntaria manera, un sistema de etiquetado nutricional delante del paquete para hacer uso y comprensión de la información nutricional obligatoria: es más fácil para los consumidores, favorece opciones más saludables y fomenta fabricantes para hacer productos con una mejor composición nutricional.

Disminució del l’ús d’antibiòtics en un 52%

L’Organització Col·legial Veterinària (OCV) ha aconseguit disminuir l’ús d’antibiòtics un 52,3% entre 2014 i 2018. Aquesta iniciativa es contempla dins del PRAN (Pla Nacional Enfront de la Resistència als Antibiòtics) que es va implementar a Espanya el 2014 per intentar frenar el desenvolupament de resistències.